Login Anggota
Lupa password? - Mau jadi Anggota?    
 
Ragam

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Minggu, 20 April 2014 - M.Thoyibin

1 .Wong Yahudi iku biyen gelem mulang angger dibayar , tapi akehe kiyai saiki ngalor ngidul karo rokoan ora gelem mulang nak ora dibayar, gelem mulang angger dibayar artinya “ Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kyai sekarang mondar-mandir sambil rokoan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang”.

Jumat, 18 April 2014 - Tim Website

Sudah kita maklumi bersama bahwa makhluk Allah S.W.T yang serba terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad S.A.W serta orang-orang yang mendukung perjuangan beliau semisal para sahabat. Tetapi sayangnya paman Nabi Abu Thalib yang dikenal sangat getol membela perjuangan beliau harus terjerat dalam Asbabun Nuzul (Qs. Al-Qashas, 56) dari riwayat hadist Abu Hurairah sehingga...

Jumat, 11 April 2014 - M. Toyyibin

Kemantapan hati seorang itu akan sangat berpengaruh sekali dengan hasilnya suatu usaha, apalagi ditambah dengan berdo’a, maka akan lebih sempurna seorang tersebut. Maka dari itu berdo’a dan berusaha itu seolah-olah tidak boleh dipisahkan , banyak sekali orang selalu berusaha tetapi jika meninggalkan berdo’a ini orang akan dikatakan sombong, karena dia punya Tuhan yang mampu...

Selasa, 08 April 2014 - M. Habibul Ardan

Kitab ini berisi bacaan sholawat dan paparan secara singkat tentang kehidupan dan biografi Rasulullah S.A.W mulai dari kelahiran sampai diutusnya beliau menjadi sang rasul. Tetapi, bahasa yang disampaikan dalam kitab tersebut menggunakan bahasa sastra yang indah sehingga enak dibaca dan didengarkan. Sedangkan dalam bacaan sholawatnya disusun dengan rapi dan dikemas dalam...

Sabtu, 05 April 2014 - M. Toyyibin

Dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk berhidmah, akhirnya sang Guru selalu mendoakanya, sehingga meskipun ilmu yang dipelajari sedikit, tapi berkah do’a sang Guru maka ketika sampai dirumah santri tersebut bisa bermanfaat ilmunya.

 

Jumat, 04 April 2014 - M. Habibul Ardan

Kemudian di suasana yang penuh haru dan duka itu Rasulullah bersabda “Ketika di Mekkah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaianya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi, sekarang ini, rambutmu kusut masai dan hanya dibalut sehelai burdah”. Lalu sang Nabi mendoakanya dan bersaksi atas kesyahidanya dan kesyahidan sahabat-sahabat lainya yang telah berjuang...

Rabu, 26 Maret 2014 - M. Toyyibin

Kalau kita teringat sejarah yang dilakukan oleh para nabi, sahabat, dan para tokoh Islam terdahulu yang konsis dengan ajaran Ahlsunnah. Ketika ingin berbuat sesuatu, maka mereka akan berfikir mendalam terlebih dahulu!

Jumat, 21 Maret 2014 - Amirul Ulum

Satu ayat yang terdapat dalam al-Quran terkadang diuaraikan Syaikhina Maimoen selama berjam-jam, sebab makna kandungannya yang begitu mendalam. Sehingga, untuk menghatamkan Tafsir Jalalain itu membutuhkan waktu sekitar 24 tahun. Syaikhina Maimoen tidak pernah tergesa-gesa dalam mengaji atau mengajar, terlebih pengajian tafsir. Beliau selalu menghayati makna yang terkandung...

Senin, 17 Maret 2014 - M. Toyyibin

Dalam kehidupan di dunia terkadang bahwa manusia tidak lepas dari pertemanan, dan dalam pertemanan ini ada teman yang baik dan ada teman yang tidak baik,oleh karna itu kalau kita mau berteman harus hati-hati supaya dalam pertemanan itu tidak menjadikan celaka.

Kamis, 06 Maret 2014 - M. Habibul Ardan

Allah telah menurunkan hukum bagi umat manusia untuk menuntun mereka dalam mengarungi samudra kehidupan, Agar mereka mengetahui arah jalan yang akan ditempuh dan tidak tersesat ketika berada di tengah-tengah lautan yang terbentang luas. Hukum itu adalah hukum yang berapi api, bersifat paten dan tidak latah dalam pendeskripsianya. Sedangkan Sang pemberi hukum itu adalah dzat...

Halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© Copyright 2004-2021 - Pondok Pesantren Al-Anwar
Sarang, Rembang, Jawa Tengah 59274 Indonesia.